Festival / Jaialdia

La intención de Garrobi desde sus comienzos ha sido acercar el arte, y la base de ello, lxs artistas, al público, al pueblo. Consideramos, al igual que expuso Oteiza en su crítica reflexiva Quosque Tándem, que "la cultura, si no llega al pueblo como destino, la incultura actúa y atrasa activamente, destruye como un cáncer invisible, indolente, en silencio, todo el sistema espiritual y las reservas vivas de un pueblo". La cultura, el arte y la sociedad, a nuestro ver, requieren de una relación sana, natural, reflexiva y creativa entre sorgin-s (creadorexs) y el resto; el pueblo, el público. Y además, consideramos que hoy día, la sociedad artístico-cultural nos da la razón, dado que actualmente queda más que claro qué el público ha dejado de ser un elemento pasivo en el proceso creativo.


Así es que ponemos en marcha el proyecto "GART: la serie": una recopilación de encuentros artísticos que iremos desarrollando episodio tras episodio, temporada tras temporada, para desplegar así esta serie llamada GART; que asegurará la presencia del arte y la cultura local y/o popular en las calles de Getxo; promoviendo una situación relacional de mutuo intercambio creativo, reflexivo y vigente entre lxs artistas y el propio público. Esta situación relacional de creación, pone en contacto, de forma horizontal y neutral, dos subjetividades: la subjetividad de autoría, de creación, y la subjetividad de recepción; constituyendo así el proceso de creación en una identidad del momento, el lugar y la compañía vivida; creando así, una huella en el tiempo. Una huella indestructible, y a la par, necesaria para una sociedad que está buscando un camino.

 

En 2015 se organizó el primer festival GART-llamémosle el episodio piloto- y este año empezamos con la temporada 18.

 

El objetivo del festival es ofrecer a artistas de diversas disciplinas la posibilidad de presentar su trabajo, individual o colectivamente, a través de actividades que potencien su difusión y el acercamiento al aciudadanía.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hasieratik bertatik Garrobiren asmoa izan da artea, eta bere oinarri diren artistak, ikus-entzuleei, herriari, hurbiltzea. Oteizak Quousque Tandem bere gogoetazko kritikan azaldu zuen moduan, ondokoa uste dugu guk: “Kultura ez bada herrira iristen helburu moduan, kultura ezak jardun egiten du eta aktiboki atzeratzen du, eta ikusezina den minbizi batek bezala suntsitzen du, geldo eta isilik, sistema espiritual osoa eta herri baten erreserba biziak". Gure ustetan, kulturak, arteak eta gizarteak harreman osasuntsua behar dute izan; naturala, zuhur edo gogoetazkoa eta sormenezkoa; sorginen (sortzaile) eta gainerakoen, herriaren, ikus-entzuleen artean. Gainera, egun gizarte artistiko-kulturalak arrazoia ematen digulaz nahiko ziur gaude. Izan ere, egun inoiz baino argiago dago publikoak sortze-prozesuan elementu pasibo izateari utzi diola.


Horrenbestez, “GART: seriea” proiektua abiarazi dugu: hainbat topaketa artistikoren bilduma bat, pasartez pasarte, denboraldiz denboraldi, garatzen joango direnak, hartara GART izeneko serie hau zabaltzeko. Bertako eta/edo herriko artea eta kultura Getxoko kaleetan izatea ziurtatuko du honek, honela gainera artisten eta publikoaren artean sormenezko trukea, gogoetazkoa eta zuhurra, hau, indarrean dagoen feedback-a ekarriko duen harreman-egoera sustatuko dugu. Sortzeko harreman-egoera honek lotu egiten ditu, modu horizontal eta neutralean, bi subjektibitate ezberdin: egiletzaren subjektibitatea, sortzekoa, alde batetik, eta hartzailetzaren subjektibitatea bestetik. Hartara, sortzeko prozesua uneko identitate bihurtzen da, tokikoa eta bizi izandako konpainiarena; hala, denboran aztarna sortuta. Aztarna suntsiezina eta, aldi berean, beharrezkoa bide baten bila dabilen gizarterentzako.

 

2015ean GART-deitu diezaiogun pasarte pilotoa- lehengo edizioa antolatu zen eta aurten 18. sasoiarekin hasita.

 

Helburua hainbat diziplinetako artistei haien lanak aurkezteko posibilitatea ematen da, banaka edo taldeka, haien zabalkundea eta herritarrenekiko hurbilketa handituko duten ekintzen bitartez.

 

Video resumen de lo que fue GART´15

CONTACTO/ KONTAKTUA

info@garrobi.com